Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

GoldenPeaks Capital Energy
Grupa GoldenPeaks Capital zwiększa zakres swojej działalności. Firma specjalizująca się w budowie i obsłudze systemów solarnych oraz inwestycjach w odnawialne źródła energii, zwiększa swoją odpowiedzialność za lepszą przyszłość Ziemi, dzięki działaniom nowych podmiotów: spółki GPC Energy oraz fundacji GPC Conservation.

 

 

GoldenPeaks Capital od lat wprowadza najwyższe standardy środowiskowe w Europie i na całym świecie. Teraz, dzięki działalności nowej spółki: "GoldenPeaks Capital Energy" i nowej fundacji: "GoldenPeaks Capital Conservation", firma planuje zwiększyć swoją odpowiedzialność biznesu w sektorze ochrony środowiska naturalnego, a także przyspieszyć tempo rozwoju branży energii odnawialnej w Europie. Obydwa nowopowstałe podmioty spowodują, że zrównoważone działania będą integralną częścią zasad biznesowych firmy, wpierając konkretne inicjatywy i projekty ESG.

 

GoldenPeaks Capital Energy

GoldenPeaks Capital Energy (GPCE) dba o kondycje planety i łagodzi zmiany klimatyczne poprzez swoją działalność w zakresie produkcji, handlu i magazynowania energii odnawialnej. Firma skutecznie dekarbonizuje sektor energetyczny, a tym samym w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Dodatkowo tworzy i zapewnia systemy zielonej energii oraz inwestuje w jej przełomową technologię konsolidowania.

 

GPCE oferuje czystą energię słoneczną, pamiętając jednocześnie o bioróżnorodności. Stała obsługa i rozwój swoich zakładów, pozwala na działania z myślą różnorodności biologicznej Ziemi w ramach projektów rewilidingu. Dzięki tym działaniom, GoldenPeaks Capital pomaga wyrównać wzrost ekonomiczny poszczególnych państw w stosunku do realizacji celów klimatycznych.

 

Realizacja tych zadań spowodowała, że zielone inwestycje GoldenPeaks Capital znalazły się w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2022, wydawanym przez Agencję Moody’s, zrzeszającą specjalistów branży i oceniającą poziom ryzyka działań klimatycznych.

 

– Grupa GoldenPeaks Capital postawiła sobie w tym roku jasne cele, którymi są: regeneracja ekosystemów planety, redukcja emisji dwutlenku węgla, ochrona bioróżnorodności i rozwój wysokiej jakości projektów solarnych, dostosowując je do rozwoju czystej energii na świecie w trosce o przyszłości naszej planety i nas samych. – mówi Adriano Agosti, prezes i założyciel GoldenPeaks Capital.

 

Więcej o GoldenPeaks Capital Energy na stronie internetowej: www.goldenpeakscapital-energy.com

Zaangażowanie Grupy w ochronę środowiska oraz dążenie do osiągnięcia celów ONZ, znalazło swoje odzwierciedlenie w nowej fundacji "GoldenPeaks Capital Conservation".

 

GoldenPeaks Capital Conservation

Fundacja GoldenPeaks Capital Conservation (GPC Conservation) zajmuje się wsparciem regionalnych i globalnych inicjatyw opartych o działania na rzecz ochrony przyrody oraz przywrócenia jej do stanu pierwotnego. Aby uzyskać jak najlepszy odbiór fundacji, GPC Conservation rozpoczęła stałą współpracę przy najważniejszych projektach w Europie z najbardziej uznanymi naukowcami i ekspertami w swoich dziedzinach.

 

Żyjemy w czasach, gdy zmiany klimatyczne w tym niszczenie siedlisk i spadek różnorodności biologicznej, stają się coraz bardziej realnym zagrożeniem. GPC Foundation wychodzi na przeciw aktualnym problemom z jasną misją ochrony i przywracania różnorodnych ekosystemów na świecie, wspierając harmonię między ludźmi, a przyrodą.

 

– Zmiany klimatu dotyczą stylu życia ludzi, natomiast skutki utraty bioróżnorodności mogą być tragiczne. Aby chronić naturalne dziedzictwo naszej planety i rekultywować zniszczone krajobrazy, stworzyliśmy fundację GoldenPeaks Capital Conservation. – dodaje Adriano Agosti, prezes i założyciel GoldenPeaks Capital.

 

Fundacja GoldenPeaks Capital Conservation koncentruje się na trzech głównych obszarach:

Ochrona gruntów - Ochrona oceanów - Ochrona dzikiej przyrody.

 

Grunty: GoldenPeaks Conservation dąży również do wspierania inicjatyw, które chronią i przywracają duże grunty, poprzez ich przejmowanie i zarządzanie nimi. Aby osiągnąć zwiększenie różnorodności biologicznej, Fundacja aktywnie działa na rzecz odbudowy zniszczonych miejsc oraz reintrodukcji rodzimych gatunków gruntów.

 

Oceany: Ogromna przestrzeń oceanów na świecie, obejmująca ponad 70% powierzchni Ziemi, ma bardzo duże znaczenie ekologiczne, gospodarcze i kulturowe. Jednak ocean stoi w obliczu wielkich wyzwań związanych ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniem, przełowieniem i niszczeniem jego naturalnych siedlisk. Dlatego ich ochrona stała się kluczowym działaniem na przestrzeni ostatnich kilku lat. GoldenPeaks Capital Conservation Foundation podejmuje znaczące działania w celu zachowania zdrowia i witalności błękitnej planety.

 

–Wierzymy, że tylko dzięki wspólnej pracy możemy zostać strażnikami oceanu. Fundacja znając jego ogromną wartość i utrzymując swoje zrównoważone założenia, będzie chronić oraz wspierać morskie życie we wszystkich jego aspektach. – mówi Adriano Agosti, prezes i założyciel GoldenPeaks Capital.

 

Rewilding to przywracanie różnorodności i bogactwa dziko żyjących zwierząt oraz wykorzystywanie naturalnych procesów w celu poprawy stanu ekosystemów. Poprzez „rewilding” może dynamicznie kształtować nie tylko lądowe, ale i morskie krajobrazy. To daje nie tylko nowe źródła dochodu, ale także nowe możliwości gospodarcze.

Więcej o GoldenPeaks Capital Conservation Foundation na stronie internetowej:

www.goldenpeakscapital-conservation.com