Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Państwa Skandynawskie, a zwłaszcza Norwegia znane są z innowacyjnych rozwiązań w kwestii usuwania nierówności i wykluczenia seniorów i osób niepełnosprawnych,  zapobieganiu  dyskryminacji oraz prowadzeniu zrównoważonej polityki socjalnej. Swoim doświadczeniem w tych kwestiach dzieli się  również z Polską, poprzez uruchomienie Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który w swej istocie jest bezzwrotną pomocą finansową przyznawana przez Norwegię państwom, które dołączyły do Unii Europejskiej  od 2004 r.

projekt polskiej aplikacji

 

Polska jest największym beneficjentem Funduszy Norweskich [https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie].  W ramach tego programu, otrzymał w dofinansowanie grantowe projekt o roboczej nazwie „W drogę. Wakacje marzeń dla wszystkich”. Jego celem  było opracowanie innowacyjnej aplikacji oraz budowa zintegrowanej platformy internetowej służącej wyszukiwaniu i rezerwacji miejsc noclegowych dla osób z szeroko pojętymi ograniczeniami mobilności. W lutym 2021, podczas konferencji prasowej otwierającej jego realizację, beneficjentka "małego grantu" dla przedsiębiorczych kobiet , prowadząca firmę Rekta Consulting Agnieszka Blandzi, podkreśliła: „Norwegia słynie z wysokiej cyfryzacji społeczeństwa. Dzięki stosowaniu  innowacyjnych aplikacji osoby starsze oraz wszystkie te, które mają kłopoty z poruszeniem się, zyskują nowe możliwości organizacji swojego wypoczynku, pobytów rekreacyjnych , a tym samym, poprawiają jakość  życia. Pragniemy ten model ugruntować w Polsce, a tym samym przyczynić się do redukcji różnic w rozwoju ekonomicznym i społecznym pomiędzy Polską a Norwegią. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że współpracując z doświadczonym norweskim partnerem, firmą informatyczną Forte Digital z Oslo, wspólnie działamy na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej. Realizacja projektu w ramach programu ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' potrwa do września 2023 roku, pod auspicjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , która  jest krajowym operatorem  odpowiedzialnym za zarządzanie programem”.

 

Wspólne cele

Norweskiego Partnera i polską firmę łączy ten sam cel społeczny, jakim jest poprawa jakości życia i przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów i osób z upośledzeniem mobilności. Osoby te, do tej pory rzadko szukały w internecie miejsc wakacyjnych i pobytowych, ponieważ dostępne wyszukiwarki  i zawarte tam obiekty w dużej mierze nie spełniają wymaganych przez tę grupę  kryteriów. Powoduje to rosnącą liczbę osób wykluczonych z możliwości korzystania z uroków turystyki i dyskryminowanych ze względu na wiek i ograniczenie ruchowe.

„Mamy nadzieję, że opracowana wspólnie z Forte Digital aplikacja zahamuje ten trend, a także w sposób istotny przyczyni się do poprawy jakości życia poprzez zwiększenie możliwości korzystania z rekreacji i aktywności. Jednocześnie usunie wykluczenie tych osób i ich opiekunów, która to grupa ze względu na brak informacji, brak możliwości lub uciążliwość w znalezieniu miejsca spełniającego ich oczekiwania, rezygnowały z nawet krótkich i bliskich wyjazdów” deklarowała beneficjentka Funduszy norweskich na konferencji prasowej w grudniu 2022 roku.

 

Innowacyjna usługa ułatwiająca życie

Już teraz można mówić o sukcesie. Przedstawiony w materiałach informacyjnych firmy prototyp aplikacja bookingowej wydaje się spełniać pokładane w niej oczekiwania. Celem bowiem było stworzenie jak najprostszego, zrozumiałego i przyjaznego językowo i technicznie, modułu wyboru obiektów. Wszystkie zawarte na stronie filtry zostały opracowane na podstawie raportów pochodzących z badań rynku, jakie zostały wykonane na zlecenie beneficjentki w latach 2021 i 2022.

„Kryteria wyboru, sposób ich przedstawienia i sformułowania oraz zaimplementowanie ich w postaci działających filtrów to naszym zdaniem największy wyróżnik – innowacja jakiej ciągle brakuje na rynku” podkreśla A. Blandzi. W wyszukiwarce znajduje się ostatecznie 1631 obiektów noclegowych (wczasowych, pobytowych, turystycznych) na terenie Polski, wybranych zgodnie z preferencjami użytkowników i sprawdzonych w terenie. Prototyp znajduje się na platformie internetowej Azul Microsoft, z poziomu której były prowadzone prace projektowe oraz implementacja danych. Docelowym adresem aplikacji w Internecie będzie domena „wdroge.org”, zgodna z założeniem projektu, wyrażonym w haśle: „W drogę! Wakacje marzeń dostępne dla wszystkich”.

 

Informacje podstawowe o dofinansowaniu

Rekta Consulting otrzymała dofinansowanie od Norwegii, poprzez fundusze norweskie, w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 -2021, schemat NORW.19.01.04 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet - Small  Grants Schemes for female enterprises. Numer projektu:  NORW.19.01.04-14-0016/20

 

Tytuł: Baza danych i platforma rezerwacyjna ośrodków na terenie Polski dla osób z ograniczeniem mobilności.

 

Więcej informacji i baza zdjęć>>> [ https://rekta.pl/galeria-zdjec/ ]

 

Źródło: PR/informacje prasowe