Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

system czasu pracy
Wielu pracodawców nie ma świadomości, że oprócz podstawowego systemu czasu pracy występują również inne systemy zarządzania zakładem pracy. W niektórych miejscach pracy rodzaj wykonywanej pracy oraz potrzeby pracodawcy wymagają zastosowania innego systemu. Przykładem może być system równoważnego czasu pracy. Czy warto wdrażać ten system we własnym zakładzie pracy?

 

System równoważnego czasu pracy

Decydując się na system równoważnego czasu pracy odchodzi się od przyjętej zasady mówiącej, że czas pracy nie może być dłuższy niż 8 godzin na dobę oraz 40 godzin na tydzień. W systemie tym możliwe jest wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. W takim przypadku pracodawca musi zapewnić krótszy wymiar czasu pracy w innych dniach czy też tygodniach w zależności od wcześniejszych ustaleń.

By wdrożyć równoważny system czasu pracy trzeba mieć odpowiednie przesłanki ku temu. Należeć do nich może rodzaj wykonywanej pracy czy też jej organizacja. W przepisach prawa nie zostały określone zawody, w których system ten może zostać wprowadzony, co daje pracodawcom dużą dowolność. Są branże, w których ich zastosowanie wydaje się być najczęstsze. Mowa tutaj np. o rolnictwie, hotelarstwie, transporcie, zakładach pracy świadczących usługi dla społeczeństwa czy też handlu. Dotyczy to zwykle zakładów pracy, w których ma się do czynienia z pewnego rodzaju brakiem rytmiczności czy też nagromadzeniem się prac w niektórych dniach czy też okresach. Zastosowanie równoważnego systemu pracy ma miejsce np. w urzędach, gdzie w poniedziałki czas pracy jest wydłużony do 17 lub 18, a w piątki jest on zazwyczaj skrócony do np. do 14 w zależności od przyjętych wcześniej rozkładów czasu pracy.

 

Równoważny system pracy - zalety

Z równoważnego systemu czasu pracy korzystają głównie pracodawcy. Sprawdza się on również w miejscach pracy, w których ma miejsce czasowe zwiększenie natężenia pracy. W tym systemie rzadko występują nadgodziny. O nadgodzinach mówi się w przypadku wykonywania pracy ponad ustaloną normę dobową. System równoważny przynosi pewne korzyści również dla pracowników. Pracując cały tydzień w konkretnych godzinach można mieć problem z załatwieniem koniecznych spraw urzędowych. Praca w równoważnym systemie czasu pracy pozwala na załatwienie prywatnych rzeczy bez konieczności brania dnia wolnego. Ponadto osoby, które muszą daleko dojeżdżać do miejsca pracy preferują ten system, gdyż nie muszą codziennie stawiać się w miejscu pracy.

 

Wyjątkowe okoliczności

Występuje sytuacje, w których dany pracownik nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie. Taka ochrona prawna dotyczy poszczególnych grup pracowniczych. Wówczas wydłużenie godzin pracy w ciągu dnia nie jest możliwe. Ochronie tej podlegają osoby, które pracują na stanowiskach narażonych na szkodliwe czynniki dla zdrowia, a także dla kobiet, będących w stanie błogosławionym czy też pracownic, sprawujących pieczę nad dzieckiem nad dzieckiem, które nie ukończyło czwartego roku życia. Jeśli jednak taka kobieta wyraża zgodę na przedłużenie pracy jest ono możliwe.

 

system czasu pracy
Wielu pracodawców nie ma świadomości, że oprócz podstawowego systemu czasu pracy występują również inne systemy zarządzania zakładem pracy. W niektórych miejscach pracy rodzaj wykonywanej pracy oraz potrzeby pracodawcy wymagają zastosowania innego systemu. Przykładem może być system równoważnego czasu pracy. Czy warto wdrażać ten system we własnym zakładzie pracy?

 

System równoważnego czasu pracy

Decydując się na system równoważnego czasu pracy odchodzi się od przyjętej zasady mówiącej, że czas pracy nie może być dłuższy niż 8 godzin na dobę oraz 40 godzin na tydzień. W systemie tym możliwe jest wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. W takim przypadku pracodawca musi zapewnić krótszy wymiar czasu pracy w innych dniach czy też tygodniach w zależności od wcześniejszych ustaleń.

By wdrożyć równoważny system czasu pracy trzeba mieć odpowiednie przesłanki ku temu. Należeć do nich może rodzaj wykonywanej pracy czy też jej organizacja. W przepisach prawa nie zostały określone zawody, w których system ten może zostać wprowadzony, co daje pracodawcom dużą dowolność. Są branże, w których ich zastosowanie wydaje się być najczęstsze. Mowa tutaj np. o rolnictwie, hotelarstwie, transporcie, zakładach pracy świadczących usługi dla społeczeństwa czy też handlu. Dotyczy to zwykle zakładów pracy, w których ma się do czynienia z pewnego rodzaju brakiem rytmiczności czy też nagromadzeniem się prac w niektórych dniach czy też okresach. Zastosowanie równoważnego systemu pracy ma miejsce np. w urzędach, gdzie w poniedziałki czas pracy jest wydłużony do 17 lub 18, a w piątki jest on zazwyczaj skrócony do np. do 14 w zależności od przyjętych wcześniej rozkładów czasu pracy.

 

Równoważny system pracy - zalety

Z równoważnego systemu czasu pracy korzystają głównie pracodawcy. Sprawdza się on również w miejscach pracy, w których ma miejsce czasowe zwiększenie natężenia pracy. W tym systemie rzadko występują nadgodziny. O nadgodzinach mówi się w przypadku wykonywania pracy ponad ustaloną normę dobową. System równoważny przynosi pewne korzyści również dla pracowników. Pracując cały tydzień w konkretnych godzinach można mieć problem z załatwieniem koniecznych spraw urzędowych. Praca w równoważnym systemie czasu pracy pozwala na załatwienie prywatnych rzeczy bez konieczności brania dnia wolnego. Ponadto osoby, które muszą daleko dojeżdżać do miejsca pracy preferują ten system, gdyż nie muszą codziennie stawiać się w miejscu pracy.

 

Wyjątkowe okoliczności

Występuje sytuacje, w których dany pracownik nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie. Taka ochrona prawna dotyczy poszczególnych grup pracowniczych. Wówczas wydłużenie godzin pracy w ciągu dnia nie jest możliwe. Ochronie tej podlegają osoby, które pracują na stanowiskach narażonych na szkodliwe czynniki dla zdrowia, a także dla kobiet, będących w stanie błogosławionym czy też pracownic, sprawujących pieczę nad dzieckiem nad dzieckiem, które nie ukończyło czwartego roku życia. Jeśli jednak taka kobieta wyraża zgodę na przedłużenie pracy jest ono możliwe.

 

Strona 2

Czy można otworzyć konto bankowe bez wychodzenia z domu?

Branża magazynowa – czy prognozy dla roku 2020 sprawdziły się pomimo panującej pandemii?