Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Prezydent RP Andrzej Duda zdecydował się podpisać pakiet nowelizacji sześciu ustaw, które uszczelniają system podatkowy- taką informacje otrzymaliśmy 23 czerwca 2020 r. od Kancelarii Prezydenta RP. Co ciekawe większość ustaw wejdzie w życie już 1 lipca bieżącego roku, jednakże zmiany w ustawie o CIT i PIT 1 stycznia 2021 roku.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu 5 lutego 2020 roku. Ma on na celu wdrożenie aktu prawa pochodnego Unii Europejskiej w celu "uszczelnienia" systemów podatkowych. Powinna w skuteczny sposób przeciwdziałać unikania opodatkowania oraz zabezpieczać państwa UE przed optymalizacją podatkową.

 

W ramach ATAD2 do systemu wprowadzone zostaną potrzebne regulacje, które mają na celu przeciwdziałanie rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych, czyli sytuacji w których podmioty i wydatki oceniane są w odmienny sposób, jako te które podlegają lub nie podlegają opodatkowaniu. Wcześniej umiejętne korzystanie z odmiennych sposobów oceny zjawisk przez przepisy mogło prowadzić do nieuzasadnionych korzyści materialnych. Przykładowo chodzi m.in. o wielokrotne odliczanie identycznych płatności od dochodów w różnych krajach.

 

Druga grupa rozwiązań dotyczy zmian ustawy o VAT a także implementacji dyrektywy 2019/1910 w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów w systemie VAT, które dotyczą opodatkowania handlu pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi.

 

Trzecia grupa rozwiązań dotyczy natomiast dokończenia transpozycji dyrektywy MDR. Zawiera przepisy, które precyzują regulacje dotyczące informacji o schematach podatkowych. Jeśli chodzi o dyrektywę MDR, dotyczy ona obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych.

 

Podpisana nowelizacja to drugi etap realizacji dyrektywy MDR, która nakłada na szefa Krajowej Administracji Skarbowej obowiązek informowania o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym w innych państwach członkowskich.